PTN_2024_980x515px_1

XXVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Nefrologia – od nauki do kliniki

Lublin, 19-22 czerwca 2024 r.

Strona główna

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska

 

Organizator Merytoryczny

logo-ptn.jpg


Patronat Honorowy

patronat_marszałka_imienny.jpg


Organizator Logistyczny

gradatim_logo.png

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Przyjaciele,

zd2.jpg

       Niezwykle miło mi powitać Państwa z Lublina, miasta ze wszech miar niezwykłego, świadka wielu wydarzeń, historycznych, politycznych i społecznych. Witam z miasta Unii Lubelskiej i wielu wybitnych rodaków - Biernata z Lublina, Jana Kochanowskiego, Wincentego Pola, Henryka Wieniawskiego, Józefa Czechowicza i wielu innych.

       Już w przyszłym roku będziemy mieli okazję, aby szeroko otworzyć przed Wami drzwi i z całą naszą wschodnią gościnnością powitać na obradach oraz wydarzeniach związanych z XXVIII Konferencją Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

       Myślą przewodnią naszego spotkania będzie „Nefrologia – od nauki do kliniki”

       (Nephrology – from bench to the bedside)

       Nefrologia jest dziedziną medycyny obejmującą bardzo szerokie spektrum wiedzy począwszy od nauk podstawowych, szczególnie immunologii, genomiki i proteomiki, które w ostatnich latach zmieniły naszą wiedzę, metody diagnostyczne a tym samym leczenie osób z chorobami nerek. Dzięki temu na własne oczy obserwowaliśmy poprawę jakości opieki medycznej nad pacjentami z przewlekłą chorobą nerek, osobami dializowanymi, kwalifikowanymi do transplantacji nerki czy też coraz częściej kolejnej transplantacji lub transplantacji kilku narządów, w tym nerki. W efekcie widzimy poprawę długości i jakości życia naszych pacjentów, co jest nadrzędnym celem każdego lekarza.

       Chcemy aby program naszej Konferencji obejmował te wszystkie zagadnienia, prezentując postęp jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich lat w poszczególnych blokach tematycznych. Pragniemy pokazać zastosowanie, wkład i znaczenie badań w zakresie nauk podstawowych w rozwój nie tylko nefrologii, ale całej medycyny. Będzie to niejako „powrót do korzeni”. Zagadnienia kliniczne w nefrologii obejmują obecnie coraz szersze spektrum pacjentów, pamiętamy o bratniej transplantologii, daleko wykraczając poza samą nefrologię i obejmując kardiologię, diabetologię, onkologię i oczywiście różne dziedziny chirurgii. Podkreślamy niezwykłą rolę naszej młodzieży. Klub Młodych Nefrologów będzie aktywnym twórcą programu naukowego Konferencji.

       W twórczym oczekiwaniu na wykłady, zastanawiamy się czy 3 dni spotkania nam wystarczą.

       Lublin, to Stare Miasto z jego malowniczymi uliczkami, to urokliwe kościoły i kamienice, to renesans lubelski w architekturze sakralnej. Lublin, to miejsce, w którym kultura, sztuka i religia oddychają płucami Wschodu i Zachodu.

       Ten kulturowo – społeczny tygiel narodowościowy pięknie utrwalił noblista, Isaak Beshewis Singer na kartach światowego literackiego bestselera „Sztukmistrz z Lublina”. Postać tytułowego bohatera - Jaszy Mazura, idącego po linie dostrzeżecie Państwo nad staromiejską ulicą Grodzką.

       Dzisiaj Lublin to miasto uniwersyteckie, miasto wyjątkowych wydarzeń kulturalnych i niezwykłych artystów, wśród których Krzysztof Cugowski, współzałożyciel legendarnej „Budki Suflera”, ma niekwestionowaną pozycję lidera. „Znowu w życiu mi nie wyszło”, „Cień wielkiej góry”, „Noc nad Norwidem” czy „Sen o dolinie”, to utwory, które kształtowały gusta i na których wychowały się pokolenia Polaków. Nasza Konferencja będzie okazją do muzycznego spotkania z Krzysztofem Cugowskim i Zespołem Mistrzów.

       Szanowni Państwo,

jestem przekonany, że Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w pięknym Lublinie, będzie płaszczyzną wymiany wiedzy i naukowych doświadczeń, umocni nasze wzajemne relacje i będzie powodem wyjątkowych wspomnień.  

       Zapraszam do Lublina.

Komitet naukowy

Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska

Członkowie
Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
Prof. dr hab. n. med. Anna Bednarek-Skublewska
Dr hab. n. med. Szymon Brzósko

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski
Prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień
Prof. dr hab. n. med. Leszek Domański
Prof. dr hab. n. med. Jan Duława
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
Dr hab. n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska, prof. UR
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Hruby
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryszko
Dr n. med. Marzena Janas
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński

Prof. dr hab. n. med. Marek Karczewski
Prof. dr hab. n. med. Marian Klinger
Prof. dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Krzanowska
Prof. dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska
Prof. dr hab. n. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Prof. dr hab. n. med. Jacek Małyszko

Prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius
Dr n. med. Piotr Mierzicki
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Mucha
Prof. dr hab. n. med. Michał Myśliwiec
Prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk
Prof. dr hab. n. med. Teresa Nieszporek
Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko
Dr hab. n. med. Janusz Ostrowski, prof. CMKP

Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk
Prof. dr hab. n. med. Jacek Różański
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski 
Dr hab. n. med. Iwona Smarz-Widelska
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
Dr hab. n. med. Paweł Stróżecki, prof. UMK
Prof. dr hab. n. med. Władysław Sułowicz
Dr hab. n. med. Andrzej Swatowski

Prof. dr hab. Jacek Waniewski
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek
Prof. dr hab. n. med. Ewa Żukowska-Szczechowska

Komitet organizacyjny

Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

Honorowy Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Książek

Wice-przewodniczący
Dr hab. n. med. Anna Steć, prof. UML
Dr n. med. Grażyna Orłowska-Kowalik
Dr n. med. Izabela Zakrocka

Członkowie
Prof. dr hab. n. med. Monika Buraczyńska
Dr n. med. Iwona Baranowicz-Gąszczyk
Dr n. med. Agata Betlejewska
Dr n. med. Michał Dragan
Dr n. med. Agnieszka Grzebalska
Dr n. med. Anna Gut
Dr n. med. Karolina Gwiazda-Tyndel
Dr n. med. Lucyna Jóźwiak
Dr n. med. Dorota Markowska-Gosik
Dr n. med. Sławomir Mozul
Dr n. med. Jolanta Szeliga-Król
Lek. Beata Berger-Smyka
Lek. Ewelina Bochyńska
Lek. Joanna Gierska
Lek. Paulina Jośko
Lek. Adam Konarski
Lek. Agnieszka Marciniak
Lek. Sylwia Wrzos
Mgr piel. Sylwia Boczkowska

Tematy wiodące

 • Patofizjologia i biologia molekularna w nefrologii
 • Przewlekła choroba nerek
 • Dializoterapia
 • Transplantologia
 • Nefrologia w innych dziedzinach medycyny
 • Przewlekła niewydolność nerek - czy jest to problem epidemiologiczny?
 • Ostra niewydolność nerek
 • Varia

Program ramowy

15:00-19:00 Pre-PTN - Sesja sponsorowana 

9:30-12:00 Warsztaty

12:00-13:10 obiad

13:10-15:00 Sesja 1 
Nowocześnie o chorobach nerek - immunologia, genomika, proteomika i mikrobiom 

15:00-15:25 przerwa kawowa

15:25-17:35 Sesja 2 
Glomerulopatie pierwotne  

17:35-18:00 przerwa kawowa

18:00-19:30 Sesja inauguracyjna - wykład inauguracyjny  

8:00-9:40 Sesja 3 
Choroby nie tylko nerek 

9:40-10:00 przerwa kawowa

10:00-11:30 Sesja 4 - Sesja sponsorowana

11:30-12:00 przerwa kawowa

12:00-13:50 Sesja 5
Układ dopełniacza w chorobach nerek 

13:50-15:15 Sesja plakatowa

14:00-15:00 obiad

15:15-17:05 Sesja 6
Wszystkie oblicza dializoterapii

17:05-17:30 przerwa kawowa

 

8:00-9:50 Sesja 7 
Nefrologicznie o przeszczepianiu nerek

9:50-10:20 przerwa kawowa

10:20-12:00 Sesja 8
Palące zagadnienia w schyłkowej niewydolności nerek 

12:00-12:30 przerwa kawowa

12:30-14:10 Sesja 9
Znaczenie dysbiozy jelit w patogenezie chorób nerek i nadciśnienia tętniczego

14:10 Zakończenie konferencji

14:15 obiad

 

Rejestracja

ARKUSZ REJESTRACYJNY

a) Opłaty rejestracyjne podstawowe
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Konferencję)
Opłata rejestracyjna-1.jpg
UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%) 
 
* Uczestnik Konferencji powinien wylegitymować się podczas rejestracji w Recepcji Konferencji dokumentem potwierdzającym prawo do skorzystania ze wskazanej opłaty rejestracyjnej
 
 
Opłata rejestracyjna podstawowa 1,2,3 obejmuje:
 • udział w wykładach, warsztatach i pozostałych aktywnościach naukowych,
 • program, streszczenia prac oryginalnych na płycie CD,
 • materiały konferencyjne, długopis, notes, identyfikator, certyfikat uczestnictwa,
 • materiały promocyjne partnerów,
 • wstęp na teren wystawienniczy,
 • przerwy kawowe, 
 • lunch w dniu 21.06.2024 r.
 
b) Opłata rejestracyjna dodatkowa
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Konferencję)
Opłata rejestracyjna-2.jpg
UWAGA! Podana cena zawiera podatek VAT (23%) 
** liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń 
 
Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników Konferencji, według stawek obowiązujących w dniu dokonania opłaty, w formie:
 
- do dnia 12 czerwca 2024 r. przelew (bankowy, pocztowy) na rachunek bankowy:
 
Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski 68 1050 1533 1000 0091 0889 0691
 
tytuł płatności: imię i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.
 
- w dniach 19-22 czerwca 2024 r. w formie wpłaty własnej gotówką lub kartą płatniczą, na miejscu, w Recepcji Konferencji.
 

Zasady zgłaszania prac

Regulamin nadsyłania streszczeń prac oryginalnych

1. Zarejestrowani uczestnicy Konferencji mogą przesyłać streszczenia wyłącznie drogą elektroniczną. Streszczenia prac oryginalnych będą oceniane i kwalifikowane przez Komitet Naukowy do prezentacji w ramach elektronicznej sesji plakatowej i/lub prezentacji ustnej w ramach tej sesji. Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji podczas Konferencji zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.

2. Termin nadsyłania streszczeń prac oryginalnych: 21 marca 2024 r.

3. Streszczenie pracy oryginalnej może być przesłane w języku polskim i/lub języku angielskim

4. Streszczenie pracy oryginalnej nie może zawierać tabel, wykresów ani rysunków.

5. Streszczenie pracy oryginalnej musi zawierać: 

 • tytuł pracy w języku polskim i/lub angielskim,
 • pełne dane osoby prezentującej pracę – imię (imiona) i nazwisko, e-mail, numer telefonu,
 • imiona i nazwiska wszystkich autorów, pełną nazwę instytucji, z której pochodzą autorzy pracy (w języku polskim i/lub angielskim), 
 • słowa kluczowe (maksymalnie 6 słów w języku polskim i/lub angielskim),
 • w przypadku języka polskiego - tekst streszczenia z podziałem na Wprowadzenie, Cel, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski
 • w przypadku języka angielskiego - tekst streszczenia z podziałem na Introduction, Aim, Material and methods, Results, Conclusions                                                                                                                           

6. Streszczenie pracy oryginalnej nie może zawierać więcej niż 300 słów z wyłączeniem danych osobowych autorów, ich afiliacji oraz nazw akapitów.

7. Wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy Konferencji, którzy opłacili udział w Konferencji będą mieli możliwość prezentacji prac.

8. Nadesłane streszczenia prac oryginalnych będą ocenione przez Komitet Naukowy i zakwalifikowane do prezentacji ustnej lub plakatowej*:
a. prezentacje ustne:
· po przyjęciu pracy przez Komitet Naukowy, zgodnie z tematyką doniesienia, poszczególne prace zostaną przedstawione podczas odpowiednich sesji tematycznych; czas przewidziany na prezentację ustną zostanie podany w komunikacie końcowym potwierdzającym przyjęcie pracy,
b. elektroniczna sesja plakatowa:
· prace zakwalifikowane do tej formy prezentacji będą eksponowane przez cały czas trwania Konferencji
· szczegóły techniczne dotyczące tej formy prezentacji zostaną przekazane autorom po zakwalifikowaniu pracy przez Komitet Naukowy.

9. Streszczenia prac oryginalnych należy przesyłać wyłącznie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Konferencji www.gradatim-sympozja.pl/PTN2024 w terminie do 21 marca 2024 r.

10. Zgłoszenie pracy zostaje każdorazowo potwierdzone przez Organizatora na adres mailowy podany w Arkuszu Rejestracyjnym. Brak otrzymania potwierdzenia oznacza brak zgłoszenia streszczenia.

11. Zgodność liczby zgłoszonych streszczeń należy sprawdzić na koncie użytkownika w zakładce STRESZCZENIA.

12. W ciągu 2 tygodni od terminu zakończenia przyjmowania prac zostaną Państwo powiadomieni o decyzji Komitetu Naukowego (o odrzuceniu bądź przyjęciu pracy).

13. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski, jednak dopuszcza się przedstawienie pracy w języku angielskim.

14. Zgłaszane streszczenia prac oryginalnych nie mogą być uprzednio opublikowane ani prezentowane na innych zjazdach, konferencjach itp.

15. Wśród autorów prac zgłaszanych przez studentów musi być Opiekun Koła Naukowego.

16. Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie.

Miejsce obrad

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2
20-029 Lublin

Noclegi

ZAKWATEROWANIE
Organizator nie zapewnia noclegów.

Wykaz Hoteli, ze specjalną ceną, dla uczestników Konferencji:

Hotel Mercure
Al. Racławickie 12
20-037 Lublin

Na hasło GRADATIM obowiązywać będzie zniżka – 15% od ceny dnia.
Rezerwacje prosimy dokonywać mailowo na adres H3404-RE@accor.com na hasło GRADATIM.
Cena obowiązuje do 31.12.2023, ilość miejsc nie jest gwarantowana, a utrzymanie ceny specjalnej wymaga pełnej przedpłaty przelewem, na poniższe dane:

DWP UNIA Sp. z o.o. Sp.k.
HOTEL MERCURE LUBLIN CENTRUM
AL. RACŁAWICKIE 12, 20-037 LUBLIN
Nr konta: SBP Piaski
PL 07 8689 0007 7000 6870 2000 0020

Po terminie 31.12.2023, rezerwacje będą przyjmowane w miarę dostępności miejsc.

 

Hotel Hampton by Hilton w Lublinie 
Al. Kompozytorów Polskich 1
20-848 Lublin, Polska

Exterior Daytime_sm.jpg

Rezerwacja na hasło: „GRADATIM” - Rabat udzielany - 15 % od Ceny Dnia

Rezerwacje prosimy zakładać drogą mailową na adres recepcji hotelu: email: hampton.lublin@hilton.com
W treści wiadomości prosimy podać hasło „GRADATIM”

*rabat obowiązuje przy rezerwacji do dnia 30 kwietnia 2024 lub do wyczerpania pokoi hotelowych ze sprzedaży

Rezerwacje indywidualne w specjalnej cenie wymagają:
potwierdzenia przyjęcia rezerwacji przez hotel
zagwarantowania rezerwacji przez Gościa – opłaty rezerwacji 7 dni przed przyjazdem lub podania nr. karty kredytowej do gwarancji rezerwacji.

Partnerzy

Patronat Medialny

TERAPIA_logo_promocyjne_30_lat.png

Kontakt

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH

Sekretariat Klinicznego Oddziału Nefrologii,
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
tel. 81 7244537
oddzial.nefrologii@spsk4.lublin.pl

Dr hab. n. med. Anna Steć, prof. UML
tel. kom (+48) 500 305 350

 

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

gradatim_logo.png

Gradatim Grażyna Horowitz
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Owocowa 10


Osoby koordynujące zgłoszenia:

Uczestników:
Beata Jankowska
tel. kom. (+48) 722 005 040
ptn@gradatim-sympozja.pl

Wykładowców:
Anna Dubowik
tel. kom. (+48) 511 410 042
anna@gradatim-sympozja.pl

Partnerów/Wystawców:
Grażyna Horowitz
tel. kom. (+48) 501 834 112
office@gradatim-sympozja.pl